TÜKETİCİ HAKLARI – İPTAL İADE KOŞULLARI


GENEL    :

    Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

     Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

    Satın alınan her bir hizmet, randevu alınan günü geçirmemek kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi veya  kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde hizmet gerçekleştirilmezse, alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

    Satın alınan hizmet, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde gerçekleştirilmek zorundadır.

    Satın alınan hizmetin gerçekleştirilmesinin imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 24 saat içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 24 saat içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE    :

    Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti ifa yükümlülüğü sona erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER :

    Hizmet ifa edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri HİZMET VERENE ait olacak şekilde HİZMET VERENE iade etmek zorundadır.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

    Hizmet verenin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet ifa edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, hizmetin iptalini, hizmetin başka bir gün ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmet ifasının ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

    ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET VERENİN uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


ÖDEME VE TESLİMAT

    Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

Copyright © 2024 Tremyy All rights reserved.